biuro@delfin-sport.pl
+48 605 370 228

Regulamin

Regulamin Szkółki Pływackiej "DELFIN sport and fun"

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie zajęć prowadzone w ramach Szkółki Pływackiej DELFIN sport and fun. 

2. Zajęcia w Szkółce prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska.

3. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej www.delfin-sport.pl 

4. Cały kurs obejmuje 10 miesięcy, podzielony na 4 edycje po 10 zajęć.

5. Opłata, zgodna z cennikiem na stronie internetowej www.delfin-sport.pl, uiszczana jest w czterech ratach zgodnie z harmonogramem zajęć.

6. Opłaty za poszczególne edycje są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona opłata nie jest zwracana. 

8. Harmonogram zajęć podany jest na stronie www.delfin-sport.pl 

9. Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach. 

10. W grupach dziecięcych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość. Odrobienie jest możliwe w ciągu 30 dni od momentu powstania nieobecności. 

11. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią w trakcie zajęć. 

12. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni. 

13. Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zapewnia Organizator.

14. Uczestnicy zajęć są zobowiązani posiadać odpowiedni strój kąpielowy. 

15. Rezygnacja z zajęć może być dokonana w każdej chwili przed rozpoczęciem kolejnej edycji. Opłata dokonana za bieżący okres płatności nie będzie zwracana.

"J&J" SportCenter
ul. Winnicka 40, Kraków

Jakub Dasiewicz - 605 370 228 Szkółka Pływacka
Sebastian Klim - 507 435 800 Bobasy, Szkoły

Partner:

© COPYRIGHT 2021 - DELFIN

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram